dla lekarzy

K- MED oferuje specjalistyczne konsultacje dla pacjentów innych gabinetów  oraz wykonywanie usług specjalistycznych na zlecenie w tym: endodoncji mikroskopowej, chirurgii stomatologicznejchirurgii periodontologicznej,chirurgii szczękowo-twarzowej, implantologii, oraz diagnostyki RTG ( zdjęcia wewnątrzustne, cefalometryczne, ortopantomograficzne, cyfrowej tomografii stożkowej stomatologicznej ).

Lekarze kierujący pacjentów otrzymują szczegółowy opis przeprowadzonego leczenia,wykonanego zabiegu, w dowolny wybrany przez siebie sposób ( przez pacjenta lub pocztą elektroniczną). W przypadku diagnostyki RTG otrzymują Państwo płytę CD z gotowym oprogramowaniem do odczytu.

Zapraszamy do współpracy.

K- MED