Raypex 5

Raypex 5

Jednym z podstawowych warunków sukcesu w leczeniu kanałowym jest określenie rzeczywistej długości kanałów korzeniowych. Endometr Raypex5 jest nowoczesnym elektronicznym aparatem sterowanym mikroprocesorem, służącym do precyzyjnego lokalizowania wierzchołków korzeni zębowych podczas leczenia kanałowego.