Pierwsza wizyta

Wizytę w K-MED rozpoczynamy od założenia karty stomatologicznej pacjenta. W tym celu zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych w placówkach medycznych : imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe.
 

Następnym krokiem jest wypełnienie pisemnego wywiadu stomatologicznego i ogólnomedycznego, który służy do zgromadzenia informacji o stanie zdrowia. Mają też Państwo możliwość zapoznania się z Regulaminem naszej placówki, do czego zachęcamy.  Formalności te mają na celu  zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo w trakcie udzielania świadczeń medycznych. W przypadku kiedy pacjentem jest dziecko, prosimy o zabieranie książeczek zdrowia dziecka, lekarz odnotowuje w nich konieczne informacje.


Po wykonaniu tych procedur zostaną Państwo zaproszeni  do spotkania z lekarzem dentystą.
Zwyczajem w K-MED jest, iż pierwsza wizyta rozpoczyna się od wywiadu i badania jamy ustnej a także wykonania zdjęcia pantomograficznego(OPG), które przedstawia poglądowo obraz wszystkich zębów, a przy tym pozwoli stan wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej. Na OPG można ocenić szczelność wypełnień, zęby martwe, przyzębie, uwapnienie kości, stan zatok szczękowych oraz stawów skroniowo- żuchwowych,wykluczyć patologie zapalne i nowotworowe kości szczęk w zakresie objętym zdjęciem. W razie wątpliwości wykonuje się dodatkowo zdjęcia wewnątrzustne.
Nasze spostrzeżenia mogą zostać Państwu przedstawione za pomocą kamery wewnątrzustnej, przekazującej obraz na monitor. Dzięki temu urządzeniu stomatolog będzie w stanie wytłumaczyć pacjentowi, "gdzie leży problem" . Pacjent oceniany jest również w zakresie potrzeb higienicznych. Tylko zdrowe tkanki podporowe zębów są warunkiem możliwości prowadzenia planowanego leczenia, dlatego lekarz, jeśli oceni taką potrzebę, kieruje pacjenta na wizyty higienizacyjne.
Po konsultacji z pacjentem lekarz dentysta ustala plan kompleksowego leczenia stomatologicznego, które omawiamy z Państwem. W przypadku bardziej skomplikowanego leczenia plan leczenia przygotowywany jest na następną wizytę.  Zebrane informacje są odnotowane w karcie pacjenta, jak również w terminarzyku, który otrzymujecie Państwo na wizycie.