Prawa pacjenta

 

PACJENT MA PRAWO DO:

 

 1. ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

 2. INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

 3. ZACHOWIANIA W TAJEMNICY, POPRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

 4. WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;

 6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 7. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 8. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

 9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

 10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

 11. PRZECHOWYWANIA RZYCZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE;

 

 

 

 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt

z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

 

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

 

 

Bezplatna infolinia: 800 190 590 czynna pn. - pt. 9:00 – 21:00

 

 

 

 

 

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta

wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta