Procedury K-MED

W K-MED. Gabinetach Medycznych i Stomatologicznych wprowadziliśmy procedury wymagane przez certyfikat ISO  9001:2008, który uzyskaliśmy w roku 2008. Procedury te mają na celu zapewnienie naszym pacjentom najwyższy poziom świadczonych usług zdrowotnych z zachowaniem poufności danych personalnych, informacji dotyczących stanu zdrowia, oraz zakresu udzielonych świadczeń. Dane pacjenta chronione są przez K- MED, a pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa.

Przy prostych zabiegach stomatologicznych samo przystąpienie do zabiegu, oznacza zgodę na proponowane przez lekarza leczenie.

Przy dodatkowych zabiegach chirurgicznych,  endodontycznych zawsze przedstawiamy pacjentowi plan leczenia, oraz stosowany jest dodatkowy formularz  mający na celu zebranie szczegółowych informacji. Ponadto  lekarz prowadzący zawsze wyjaśni wszelkie zgłaszane przez pacjenta wątpliwości i odpowie na związane z planowanym leczeniem pytania