Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna to nie tylko zabiegi usuwania zębów. W ramach tej specjalności wykonywany jest szereg zabiegów w obszarze jamy ustnej, w tym zabiegi wspomagające inne dziedziny stomatologii, np.: endodoncja, protetyka czy wreszcie implantologia.

Podstawowe zabiegi:

ekstrakcja ósemki zatrzymanej

Ze względu na to, że zęby mądrości są ostatnimi pojawiającymi się zębami stałymi, w jamie ustnej pozostaje na nie zbyt mało miejsca. Może to prowadzić do zatrzymania zębów mądrości. Gdy ząb jest niewidoczny w jamie ustnej i ze wszystkich stron jest otoczony kością mówi się o zatrzymaniu całkowitym, i taki ząb może być przyczyną obrzęku i bólu.

wydłużenie korony klinicznej

Wydłużenie korony klinicznej to zabieg wykonywany w przypadku poddziąsłowego złamania zęba lub próchnicy . Polega na skorygowaniu kształtu dziąsła tak, aby brzeg złamania czy ubytku był dostępny ponad dziąsłem. Pozwala to, po wygojeniu dziąsła, wykonać szczelną pracę protetyczną.

resekcja

Resekcja korzenia polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego. Ten sposób leczenia stwarza warunki do prawidłowej odbudowy kości w miejscu usuniętych zmian chorobowych.

hemisekcja i radektomia

Są to rzadko wykonywane zabiegi "ostatniej szansy" dla zębów wielokorzeniowych w sytuacji, gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia endodontycznego jednego z korzeni lub jeśli przy jednym z korzeni występują zmiany zapalne nie poddające się leczeniu zachowawczemu. Radektomia polega na odcięciu całego problematycznego korzenia, zaś hemisekcja to usunięcie połowy zęba wraz z jednym z korzeni - pozostała część zostaje odbudowana za pomocą korony protetycznej

podniesienie dna zatoki szczękowej

Jest to zabieg polegający na podniesieniu dolnej ściany zatoki, by uzyskać odpowiednie warunki pod implantację. Wykonywane jest przez chirurga stomatologicznego w znieczuleniu miejscowym.

likwidacja uśmiechu dziąsłowego

Jest to zabieg estetyczny wykonywany w sytuacji, gdy górne dziąsło widać przy szerokim otwartym uśmiechu. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

kiretaż otwarty

Kiretaż otwarty stosowany jest w przypadku obecności głębszych kieszonek przyzębnych, różni się od kiretażu zamkniętego zastosowaniem odchylenia dziąsła, co pozwala na oczyszczenie kieszonki pod kontrolą wzroku. Zaletą tego zabiegu jest szybkie gojenie się rany pozabiegowej.

kiretaż zamknięty

Jest to najczęściej wykonywany zabieg w  leczeniu chorób przyzębia. Ma on zastosowanie w przypadku obecności kieszonek przyzębnych pogłębionych na skutek rozwoju paradontozy . Kiretaż polega na oczyszczeniu kieszonki przyzębnej z zawartości będącej przyczyną utrzymywania się stanu zapalnego, m.in. resztek kamienia nazębnego zasiedlonego przez bakterie. Umożliwia to zlikwidowanie stanu zapalnego i zagojenie się rany. Jest to zabieg oczywiście wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

rewizja zatoki

plastyka wędzidełka